Ημ/νίαΑπό-ΈωςTμήμαΘέσεις
Τρι 07/07/202009:00 10:00FUNCTIONAL8
Τρι 07/07/202009:00 10:00PILATES-COREALIGN6
Τρι 07/07/202010:00 11:00FUNCTIONAL8
Τρι 07/07/202010:00 11:00PILATES-COREALIGN6
Τρι 07/07/202011:00 12:00PILATES-COREALIGN6
Τρι 07/07/202012:00 13:00PILATES-COREALIGN6
Τρι 07/07/202016:00 17:00FUNCTIONAL8
Τρι 07/07/202016:00 17:00PILATES-COREALIGN6
Τρι 07/07/202017:00 18:00FUNCTIONAL8
Τρι 07/07/202017:00 18:00PILATES-COREALIGN1
Τρι 07/07/202018:00 19:00FUNCTIONAL8
Τρι 07/07/202018:00 19:00PILATES-COREALIGN6
Τρι 07/07/202019:00 20:00FUNCTIONAL8
Τρι 07/07/202019:00 20:00PILATES-COREALIGN6
Τρι 07/07/202020:00 21:00FUNCTIONAL8
Τρι 07/07/202020:00 21:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202009:00 10:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202009:00 10:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202010:00 11:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202010:00 11:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202011:00 12:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202011:00 12:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202012:00 13:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202012:00 13:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202016:00 17:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202016:00 17:00PILATES-COREALIGN1
Τετ 08/07/202017:00 18:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202017:00 18:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202018:00 19:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202018:00 19:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202019:00 20:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202019:00 20:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202020:00 21:00FUNCTIONAL8
Τετ 08/07/202020:00 21:00PILATES-COREALIGN6
Τετ 08/07/202021:00 22:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202009:00 10:00FUNCTIONAL8
Πεμ 09/07/202009:00 10:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202010:00 11:00FUNCTIONAL8
Πεμ 09/07/202010:00 11:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202011:00 12:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202012:00 13:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202016:00 17:00FUNCTIONAL8
Πεμ 09/07/202016:00 17:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202017:00 18:00FUNCTIONAL8
Πεμ 09/07/202017:00 18:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202018:00 19:00FUNCTIONAL8
Πεμ 09/07/202018:00 19:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202019:00 20:00FUNCTIONAL8
Πεμ 09/07/202019:00 20:00PILATES-COREALIGN6
Πεμ 09/07/202020:00 21:00FUNCTIONAL8
Πεμ 09/07/202020:00 21:00PILATES-COREALIGN6
Παρ 10/07/202009:00 10:00FUNCTIONAL8
Παρ 10/07/202010:00 11:00PILATES-COREALIGN6
Παρ 10/07/202011:00 12:00FUNCTIONAL8
Παρ 10/07/202012:00 13:00PILATES-COREALIGN6
Παρ 10/07/202016:00 17:00FUNCTIONAL8
Παρ 10/07/202016:00 17:00PILATES-COREALIGN6
Παρ 10/07/202017:00 18:00FUNCTIONAL8
Παρ 10/07/202017:00 18:00PILATES-COREALIGN6
Παρ 10/07/202018:00 19:00FUNCTIONAL8
Παρ 10/07/202018:00 19:00PILATES-COREALIGN2
Παρ 10/07/202019:00 20:00FUNCTIONAL8
Παρ 10/07/202019:00 20:00PILATES-COREALIGN6
Παρ 10/07/202020:00 21:00FUNCTIONAL8
Παρ 10/07/202020:00 21:00PILATES-COREALIGN6